Zaprawy naprawcze do betonu. Jak je stosować, aby uzyskać najlepszy efekt?

Dzięki dostępnym w sprzedaży zaprawom naprawczym do konstrukcji betonowych można łatwo i szybko naprawiać ich uszkodzenia. Żeby uzyskać optymalne efekty, konieczne jest zastosowanie się do zaleceń producenta. O czym warto pamiętać?

Naprawianie betonu z użyciem zapraw

Zaprawy przeznaczone do naprawy betonu to specjalne mieszaniny cementowe z dodatkami – wypełniaczami i domieszkami modyfikującymi, które pozwalają na naprawę uszkodzonych konstrukcji betonowych. To metoda łatwiejsza niż nadlewanie betonu na beton, które może spowodować znaczne pogrubienie nawierzchni.

Najczęściej zaprawa naprawcza do betonu stosowana jest do: gzymsów, płyt balkonowych i innych powierzchni, schodów, słupków, ogrodzeń, belek, narożników, faset, czap kominowych.

Za pomocą zaprawy możliwa jest skuteczna naprawa betonu, w tym między innymi jego spękań, kruszenia, a także innych uszkodzeń, które, prędzej czy później, mogą pojawić się na każdej konstrukcji z tego materiału, zwłaszcza tej narażonej na czynniki zewnętrzne.

Jak stosować zaprawę naprawczą do konstrukcji betonowych?

  1. Usunięcie luźnych fragmentów betonu.
  2. Wyczyszczenie nawierzchni aż do uzyskania zdrowego podłoża nośnego.
  3. W przypadku elementów zbrojonych – oczyszczenie zbrojenia z rdzy i pokrycie jej preparatem antykorozyjnym, na przykład farbą.
  4. Dokładne oczyszczenie elementów, na których mają być prowadzone prace – odkurzenie ich, zmycie i wysuszenie.
  5. Przygotowanie zaprawy naprawczej – należy zmieszać ją w odpowiednich proporcjach z wodą, aby uzyskać gładką konsystencję.
  6. Zwilżenie betonu wodą – zależnie od jego porowatości.
  7. Nałożenie zaprawy naprawczej – w tym celu można wykorzystać odpowiednie narzędzia murarskie.
  8. Wygładzenie zaprawy nałożonej na nawierzchnię.
  9. Zaczekanie, aż nawierzchnia będzie gotowa do użytkowania – to zazwyczaj parę godzin.

Możesz również polubić…