Czym jest zielony certyfikat?

Zielony certyfikat to pojęcie, które interesuje wiele osób. Okazuje się, że są to cyfrowe świadectwa, które stanowią potwierdzenia wytwarzania energii za pomocą odnawialnych źródeł energii. Wyróżniają się tym, że nie są fizycznym dokumentem, lecz wiarygodnym zapisem w świecie wirtualnym. Co warto wiedzieć o zielonych certyfikatach? Czym odznacza się to pojęcie? Jakie kwestie są najważniejsze?

Zielony certyfikat

W naszym kraju zakłady energetyczne muszą wykazać odpowiedni udział zielonej energii w ogólnym bilansie. Zakład może wykupić zieloną energię bezpośrednio od producenta OZE lub zakupić certyfikat na Towarowej Giełdzie Energii.

Jeśli nie wykażemy odpowiedniej ilości zielonych świadectw, co skutkuje koniecznością wniesienia opłaty zastępczej. W innym wypadku zakłada energetyczny może zapłacić karę. Ma to na celu wymuszanie działań zgodnych z ochroną środowiska. 

O czym warto wiedzieć?

Pamiętajmy o tym, że zielony certyfikat https://jw-a.pl/2019/06/co-to-sa-zielone-certyfikaty/ powstaje na bazie wydanych świadectw pochodzenia energii z OZE, przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość opłaty za dokument cyfrowy jest ustalana przez prezesa URE, a konkretna stawka wiąże się także z wysokością opłaty zastępczej. Ta kwota jest podawana do wiadomości publicznej do 31 marca w każdym roku. Konsekwencją regulacji jest fakt, że zakłady energetyczne są bardzo często zainteresowane zakupem zielonego certyfikatu.

Koncepcja ma szansę na sukces, gdyż zakład energetyczny musi wykazać, że w bilansie energii dostarczanej dla klientów, występuje określone udział odnawialnych źródeł energii. Co ciekawe, zielone certyfikaty są przyznawane głównie za produkcję prądu ze źródeł typu słońce, wiatr, woda, biomasa, geotermia itp. Jak widać, te cyfrowe dokumenty są bardzo ważne na rynku w naszym kraju. Dotyczą one głównie zakładów energetycznych. 

Możesz również polubić…